สุดยอดมัคคุเทศก์ CREATIVE TOURISM ม.หอการค้าฯ คว้ารางวัล

การแข่งขันรายการการจัดรายการนำเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ Creative Tourism”รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปาลิตา ตั้งใจปอง,นางสาวอัญมณี คุมาอิและนางสาว พิชญากานต์ พันโนลิด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการท่องเที่ยว