ติดต่อคณะ

  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

           เวลาทำการทุกวัน 8.30 – 17.00 น.  อาคาร 24 ชั้น 11

   02-697-6766 ถึง 8 , 02-697-6121 (สำนักคณบดี)