การจัดการความรู้ภายในองค์กร 

 

ปีการศึกษา 2560

  •  รายงานการจัดการความรู้เรื่อง TSI Edutainment: Startup Start it!
    แนวทางสู่การสอนให้สนุกและสร้างสรรค์แบบ Active learning