การฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว เส้นทางที่ 3-สมุทรสงคราม-ราชบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม