การฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว เส้นทางที่ 2-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา