เรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ “การพัฒนาวาทศิลป์ หรือศิลปะในการพูดและมารยาทในการสนทนา”

อาจารย์รัชดา ธูปทอง พานักศึกษาวิชาจิตวิทยาบริการ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ “การพัฒนาวาทศิลป์ หรือศิลปะในการพูดและมารยาทในการสนทนา” ในงาน RAKs Thai Talk “Woman Today : Empowering tomorrow” ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงทางด้านการพูด รูปแบบการพูด การแสดงออก   ที่ดีในการพูดต่อสาธารณชน จาก วิทยากรที่มีชื่อเสียง

เช่นมาดามแป้ง คุณนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี, คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ และ ดร. อริสรา กำธรเจริญ ขอขอบคุณบริษัทเมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ 💕😍🏫🤩