สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปั๊วววสุด! ด้วยหลักสูตรใหม่รับน้อง’61มีกลุ่มอะไรบ้าง ไปดูค่ะ! พี่สุชาติ!!

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปั๊วววสุด!

ด้วยหลักสูตรใหม่รับน้อง’61

ที่นอกจากได้เรียนวิชาแกนการท่องเที่ยวและออกเที่ยวทุกเทอมแล้ว

ยังมาพร้อม 3 กลุ่มวิชาใหม่ที่ #เหนือกว่า #ปังกว่า #Coverมากกว่า มีกลุ่มอะไรบ้าง ไปดูค่ะ! พี่สุชาติ!!