ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานTEDxUTCC ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook @TEDxUTCC