พี่ๆ’58 ออกทริปเส้นทางพิเศษสอบนำชมภายในเมืองโบราณ เรียกได้ว่าเรียนการท่องเที่ยวที่หอการค้าไทย รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง