โครงงานสปา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้ยกร้านสปามาให้บริการชาวหอการค้ากันถึงที่ ^^