น้องๆ สาขาการท่องเที่ยว ปี 3 จัดงานบายเนียร์ให้พี่ปี 4 ด้วย theme “งานวัดไฮโซ โอ้โห การท่องเที่ยว”