นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติงานจริงในงาน”Channel 3 We Will Love You”