ฝึกปฏิบัติงานจริงกับทีมงานมืออาชีพ Event Marketing